Samoa

Grundläggande information om Samoa

Den självständiga staten Samoa ligger i Stilla Havet och består av två större och fyra mindra öar. På engelska heter landet ”The Independent State of Samoa” medan det maoriska namnet är ”Malo Sa ’oloto Tuto ’atasi o Sāmoa”. Både engelska och maori är officiella språk i Samoa.

De två större öarna heter Savai’i och Upolu, och huvudstaden Apia ligger på Upolu. Landets totala landarea uppgår till 2 842 kvadratkilometer och landets befolkning består av strax över 190 000 personer enligt den folkräkning som genomfördes år 2016.

Valuta

Samoas officiella valuta heter Samoan tālā (WST).

Bakgrund

Lapitafolket bosatte sig i Samoa för ungefär 3 500 år sedan. I början av 1700-talet anlände européer och en period av kolonisation, inbördeskrig och väpnade konflikter följde. Mot slutet av 1800-talet tvistade Storbritannien, Tyskland och USA om herraväldet över ögruppen. Detta ledde till bildandet av Västra Samoa och Amerikanska Samoa. Västra Samoa var det som senare kom att bli den oberoende staten Samoa, medan Amerikanska Samoa fortfarande är en del av USA.

Från slutet av första världskriget till början av 1960-talet kontrollerade Nya Zeeland Västra Samoa under ett så kallat ”Class C Mandate” via först Nationernas förbund och sedan Förenta nationerna (FN). Västra Samoa blev självständigt den 1 januari 1962, och anslöt sig till Commonwealth of Nations år 1970.

År 1997 slutade landet kalla sig för Västra Samoa och övergick till att bara vara Samoa.

Praktiska frågor

Precis som många andra före detta brittiska kolonier i området tillämpar Samoa vänstertrafik. Vänstertrafik infördes dock inte förrän år 2009 och då för att anpassa sig efter vad som gäller hos grannarna Nya Zeeland och Australien. Samoa är hittills det enda land som ändrat sig från högertrafik till vänstertrafik på 2000-talet.

En annan viktig förändring som Samoa genomfört för att anpassa sig till sina grannar är att man numera ligger på samma sida av den internationella datumlinjen som Nya Zeeland och Australien. Denna förändring genomfördes genom att Samoa år 2011 strök datumet 30 december ur sin kalender och gick direkt från 29 december till 31 december. Tidigare var tidsskillnaden mellan Samoa och Sidney 21 timmar, men numera är den bara 3 timmar. Förändringen genomfördes för att förenkla affärsrelationerna mellan Samoa och grannländerna i väster. Samoa ligger i tidszonen UTC +13 när det är vintertid och UTC +14 när det är sommartid.

Offshore banking i Samoa

Samoa räknas som ett offshore financial centre av både IMF, OECD och The Financial Secrecy Index. The Financial Secrecy Index, som sköts av The Tax Justice Network, listar i skrivande stund Samoa som en av de jurisdiktioner där banksekretessen är som allra starkast. Samoa har fått ta emot många klagomål från andra länder just för sin ovillighet att samarbeta i frågor rörande bland annat pengatvätt och annan brottslighet. Samoa kräver inte heller att bolagsinformation ska vara listad så att den är tillgänglig online.

Samoas ekonomi

Utländskt bistånd, turism och export av jordbruksprodukter är alla viktiga delar av Samoas ekonomi. För många familjer utgör pengar som skickas till Samoa av familjemedlemmar som arbetar utomlands en betydande del av hushållets budget.

Ungefär två tredjedelar av arbetskraften är sysselsatta inom jordbruket. Exempel på viktiga exportprodukter är sådant som kommer från kokosnöten, såsom kokosnötolja, kokosgrädde och copra. Samoa exporterar även en hel del kakaobönor, bananer och nonijuice. Av alla produkter som exporteras från Samoa är 90% jordbruksprodukter.

Turistnäringen står för ungefär en fjärdedel av Samoas GDP och har ökat i betydelse för ekonomin på senare år.

Det finns inte någon betydande tillverkningsindustri i Samoa, men Yazaki Corporation har en fabrik här som tillverkar vissa produkter för bilindustrin.