Isle of Man

Grundläggande information om Isle of Man

Isle of Man (Manx: Ellan Vannin eller Mannin) är en kronbesittning som lyder under den brittiska monarken men som samtidigt har en hög grad av självstyre. Isle of Man är inte en del av det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och ingår inte heller i Europeiska Unionen (EU). Den brittiska monarken, för närvarande drottning Elizabet II, innehar titeln Lord of Mann och är Isle of Mans statsöverhuvud.

Isle of Man har två officiella språk: manx och engelska.

Kronbesittningen Isle of Man består av huvudön Isle of Man och en handfull mindre öar, inklusive Calf of Man, Chicken Rock, St Patrick’s Isle och St Michael’s Isle. Alla ligger de i havet mellan Storbritannien och Nordirland och den totala landytan uppgår till 572 kvadratkilometer. När en folkräkning genomfördes år 2011 hade Isle of Man en befolkning på 84 497 personer.

Precis som i Storbritannien råder vänstertrafik i Isle of Man.

Huvudstaden heter Douglas (Doolish).

Valuta

Isle of Mans valuta heter Manx pound.

De flesta näringsidkare accepterar även det brittiska pundet (GBP).

Bakgrund

Isle of Man har varit befolkad sedan åtminstone 6 500 f Kr. Språket manx utvecklades  efter 400-talet då ön påverkades av den gaeliska kulturen och språket har överlevt in i våra dagar.

Efter att under en period styrts av norrmän hamnade Isle of Man under skotsk kontroll under 1200-talet och 1300-talet. År 1399 infogades det under den engelska kronan som ett så kallat feodalt lordship. I mitten av 1700-talet övergick detta lordship från den engelska kronan till den brittiska kronan, Isle of Man blev dock inte en del av Konungariket Storbritannien. När det Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland bilades förblev Isle of Man utanför och bibehöll sin status som kronbesittning med hög grad av självstyre.

Offshore banking på Isle of Man

Isle of Man räknas som ett offshore financial centre av både OECD, IMF och Financial Secrecy Index.

Det är framförallt som skatteparadis som Isle of Man lockar till sig utländsk kapital till sina banker. Exempel på skatter som inte förekommer på Isle of Man är förmögenhetsskatt, arvsskatt, stämpelskatt och skatt på kapitaltillväxt. För de flesta sorters inkomster är bolagsskatten noll procent, men det finns några viktiga undantag. Banker betalar till exempel 10% skatt och inkomster från mark och/eller byggnader på Isle of Man har också en skattesats på 10%.

Individuell inkomstskatt existerar på Isle of Man, men ur ett europeiskt perspektiv är den ganska låg, särskilt för den som har höga inkomster. Högsta skattesatsen är nämligen 20 procent, och det finns dessutom ett tak som gör att en individ inte behöver betala mer än 120 000 GBP i inkomstskatt per år även om inkomsterna är höga.

Viktigt att veta för den som tänkt bosätta sig på Isle of Man är att inkomstskatten beräknas på samtliga inkomster, även sådana man har utanför Isle of Man. I vissa fall är detta gynnsamt för den skattskyldige eftersom det kan innebära att dubbelbeskattningsavtal träder i kraft och minskar den skatt man måste betala i intjänandelandet.

Isle of Man försöker också etablera sig som ett center för företag som vill erbjuda finansiella tjänster såsom binära optioner och CFD certifikat.   De erbjuder en reglering som är mer mäklarvänlig än t.ex. Cypern (Cysec) som har starkare skyddsregler för dig som handlare. Isle of man kan vara ett bra alternativ om du vill sänka din skatt men jag rekommenderar att du undviker att handla med finansiella instrument som erbjuds av mäklare baserade på Isle of Man.  Det är bättre att välja en mäklare som lyder under Cysec som ger dig bättre skydd.  Om du vill handla med binära optioner kan t.ex. IQ option eller 24option vara bra alternativ.

Isle of Mans ekonomi

De viktigaste pelarna för Isle of Mans ekonomi är offshore banking, tillverkningsindustrin och turistnäringen. Bank och finans sysselsätter ungefär 18% av arbetskraften. Jordbruk och fiske brukade vara viktigt förr i tiden, men numera är inte mer än 3% av arbetskraften på Isle of Man sysselsatt med jordbruk, fiske eller skogsbruk.

Efter millennieskiftet har Isle of Man seglat upp som en fördelaktig bas för företag inom nätspelsbranschen. Som exempel kan nämnas storföretaget PokerStars som flyttade sitt huvudkontor från Costa Rica till Isle of Man år 2005.

Isle of Mans viktigaste handelspartner är Storbritannien och mellan de båda råder en tullunion.