Cayman Islands

Grundläggande information om Cayman Islands

Cayman Islands är ett brittisk utomeuropeiskt territorium i Karibien, söder om Kuba och nordöst om Costa Ricas fastland. Geografiskt är Cayman Islands en del av ögruppen Större Antillerna. Tidszonen är UTC -5.

Den totala landytan för Cayman Islands uppgår till 264 kvadratkilometer och de tre största öarna är Grand Cayman, Cayman Brac och Little Cayman. Huvudstaden heter George Town. År 2015 uppgick Cayman Islands befolkning till cirka 59 000 personer.

Det officiella språket är engelska och precis som i Storbritannien är det är vänstertrafik som gäller.

Valuta

Cayman Islands valuta heter Cayman Islands Dollar (KYD) och är peggad mot United States Dollar (USD) till växelkursen 1,227 USD för 1 KYD.

Många av näringsidkarna på Cayman Islands tillämpar växelkursen 1.25 USD för 1 KYD.

Bakgrund

Det finns inte några arkeologiska fynd som indikerar att Cayman Islands var befolkade under den pre-Columbianska eran, utan öarna verkar ha varit öde ända fram till 1600-talet då sjörövare, förlista sjömän och desertörer från Oliver Cromwell’s armé på Jamaica började dyka upp.

År 1670 tog England formell kontroll över Cayman Islands och styrde sedan öarna som en del av kolonin Jamaica fram till början av 1960-talet. År 1962 blev Cayman Islands en separat kronkoloni samtidigt som Jamaica blev ett självständigt land. Nu för tiden är Cayman Islands ett brittiskt utomeuropeiskt territorium med en hög grad av självstyre.

Offshore banking i Cayman Islands

När du hör begreppet offshore banking är Cayman Islands förmodligen en av de första destinationer som ploppar upp i hjärnan. Detta karibiska territorium har kommit att bli en symbol för offshore banking och räknas som ett offshore financial centre av både OECD, IMF och Financial Secrecy Index. Cayman Island är dock inte bara ett viktigt centrum för internationell bankverksamhet, utan har också kommit att bli en viktig bas för hedge funds och bolag som ägnar sig åt verksamheter som återförsärkringar och ”strucutred finance and securitisation”.

Branschen för finansiella tjänster på Cayman Islands regleras och övervakas av The Cayman Islands Monetary Authority (CIMA). I skrivande stund finns det över 250 banker på Cayman Islands och en majoritet av dem får inte ta emot inhemska kunder utan har licens endast för utländska klienter. Ungefär 20 banker på Cayman Islands har licens för både inhemska och utländska kunder.

Hedge funds

Att Cayman Islands blivit en sådant mecka för hedge funds beror till stor del på lagen ”Mutual Funds Law” som trädde i kraft här år 1993 och gjorde Cayman Islands till en mycket gynnsam bas för hedge funds och andra mutual funds. År 2008 kunde man fira en viktig milstolpe – då registrerades hedge fund nummer 10 000!

Faktum är att Mutual Funds Law blev en så stor framgång att den har kopierats av flera andra länder och territorier som önskar få en del av hedegfundkakan.

CIMA

CIMA är en förkortning som står för Cayman Islands Monetary Authority. CIMA regler, utfärdar licenser och övervakar företag som vill erbjuda finansiella tjänster från Cayman Island.  De erbjuder t.ex licenser till företag som vill erbjuda handel med aktier, råvaror, CFD:er eller valutor.   CIMA regleringen ger relativt svagt skydd till mäklarens kunder jämfört med t.ex. Brittiska FCA.  Jag rekommenderar därför att du väljer en mäklare som är licensierade på en mogen marknad såsom t.ex. i Stor Britannien (FCA).  Klicka länken fär att jämföra mäklare (Engelsk sida, Har inte hittat något bra svenskt alternativ)

Sekretess

Vid slutet av 1900-talet hotade OECD med att sätta Cayman Islands på OECD:s svarta lista och vidta sanktioner om Cayman Islands inte ökade sin transparens och började samarbeta mer med OECD:s medlemmar. Som ett resultat av detta påbörjade Cayman Islands år 2000 ett reformarbete för att öka transparensen och få till ett informationsutbyte med OECD-medlemmarna.

År 2004 gick Cayman Islands med på att i princip implementera ”European Union Savings Directive” (EUSD). Detta skedde efter att Cayman Islands utsatts för starka påtryckningar från Storbritannien. Cayman Islands såg dock till att förhandla till sig några rejäla fördelar för sin finansnäring innan de skrev under något.

Trots förändringarna räknas Cayman Islands fortfarande som ett skatteparadis med hög banksekretess. År 2013 rankades det som världens fjärde säkraste skatteparadis av Tax Justice Network. För den som har band till USA är det dock viktigt att tänka på att Cayman Islands sedan år 2014 har ett Model 1 IGA med USA vad gäller lagen U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), vilket innebär att det har blivit enklare för skattemyndigheten i USA att få fatt i information som rör amerikaner med tillgångar i Cayman Islands och använda den för att utmäta egendom.

Skatter

Exempel på skatter som inte finns på Cayman Islands är inkomstskatt, förmögenhetsskatt, bolagsskatt, arvsskatt och skatt på kapitaltillväxt.

Cayman Islands offentliga sektor får istället in huvuddelen av sina pengar på följande vis:

  • Fast licensavgift för finansiella institutioner.
  • Avgifter för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft.
  • Fast flygplatsskatt för alla som lämnar Cayman Islands via flygplatsen.
  • Skatten på turistboende är 13%.
  • Det tas ut en importskatt (tull) på de flesta varor som importeras till Cayman Island. För de flesta varor är skattesatsen någonstans mellan 5% och 25%, men den kan vara både högre och lägre. Bilar är ett exempel på en produkt som beskattas mycket högre; upp till 100% för vissa bilar. Andra produkter är helt undantagna från importskatten, bland annat böcker och bröstmjölksersättning.

Legenden

Enligt legenden ska den engelske kungen George III ha lovat Cayman Islands att aldrig beskatta ön efter att befolkningen på Cayman Islands hade räddat besättningarna från tio grundstötta engelska segelskutor den 8 februari 1794. Skattedelen av legenden är inte sann – det utgick aldrig något kungligt påbud om att Cayman Islands alltid skulle vara skattebefriat. Vad som däremot är sant är att befolkningen på Cayman Islands lyckades rädda nästan alla som befann sig ombord på tio engelska skepp som gick på grund i en storm den 8 februari 1794. Händelsen kallas för ”The Wreck of Ten Sail” och har i folkmun vävts ihop med Cayman Islands historia som skatteparadis.

Cayman Islands ekonomi

Cayman Islands har en av Karibiens mest blomstrande ekonomier, huvudsakligen tack vare finansbranschen och turistnäringen. Nästan 80 procent av arbetskraften är sysselsatt inom servicesektorn. Servicesektorn står för över 70% av bruttonationalprodukten, tillverkningsindustrin för 28% och jordbruket för mindre än en halv procent.

Bristen på mark som lämpar sig för jordbruk gör att Cayman Islands är mycket beroende av importerad mat – cirka 90 procent av all mat och alla konsumentprodukter är importerade varor.

Turistnäringen på Cayman Islands inriktar sig framförallt på lyxturism och det här är inte något budgetresmål. En majoritet av besökarna kommer från det nordamerikanska fastlandet.

På senare år har Cayman Islands styrande börjat arbeta för att locka till sig investeringar inom fälten teknik och medicinsk turism. En särskilt ekonomisk zon vid namn Cayman Enterprise City är planerad för att locka till sig företag inom branscherna teknik, utbildning och finans. Det finns också planer på att bygga sjukhuset Health City för turister som vill få kvalificerad medicinsk behandling.