Cook Islands

Grundläggande information om Cook Islands

Cook Islands är en sjävstyrande ögrupp i Still Havet som sedan 1965 är i fri association med Nya Zeeland. Detta innebär bland annat att Nya Zeeland hanterar en del av utrikes- och försvarspolitiken åt Cook Islands, men Cook Islands kan även ingå egna bilaterala avtal med andra länder. Precis som för Nya Zeeland är den brittiska monarken drottning Elizabeth II fortfarande monark även för Cook Islands. Befolkningen på Cook Islands har Nya Zeeländskt medborgarskap och har rätt till Nya Zeeländska pass.

Cook Islands består av 15 öar i den södra delen av Stilla Havet, långt från nämrsta fastland. Tidszonen är UTC – 10. Den totala landytan är bara 240 kvadratkilometer, men Cook Islands Exclusive Economic Zone (EEZ) är 1,8 miljoner kvadratkilometer stor.

År 2016 bodde det ungefär 21 000 personer på Cook Islands. Störst befolkning av de 15 öarna har Rarotonga och det är också på denna ö som du landar om du anländer till Cook Islands med internationellt reguljärflyg. Huvudstaden heter Avarua och har koordinaterna 21°12′S 159°46′W.

Bakgrund

De äldsta tecknen på mänskligt liv på Cook Islands är ungefär 1 500 år gamla. Dessutom har man hittat en 2 300 år gammal hundskalle.

Britterna tog kontroll över Cook Islands år 1888 och gjorde dem till ett brittiskt protektorat. År 1901 införlivades protektoratet med Nya Zeeland. År 1965 fick Cook Islands en självstyrande regering.

Precis som i flera andra före detta brittiska kolonier i området råder vänstertrafik i Cook Islands.

Språk

En stor del av befolkningen på Cook Islands är tvåspråkig. Över 85% av befolkningen talar engelska och över 75% av befolkningen talar Cook Islands Māori. Båda språken är officiella språk i landet.

Valuta

Både Cook Islands Dollar och New Zealand Dollar (NZD) används på Cook Islands.

Offshore banking

Cook Island är inte kända för sin offshore banking utan det är deras lagstiftning kring truster som lockar pengar till landet. Bankväsendet i Cook Islands är tämligen begränsat och de flesta fonder som är hemmahörandes i Cook Islands har inte sina tillgångar i någon lokal bank.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ Bank) har ett bankkontor på Cook Islands, men det är avsett för den bofasta befolkningen och inriktar sig inte på internationella kunder.

Internationella stiftelser i Cook Islands

Som nämnts ovan är Cook Islands inte något offshore financial centre i vanlig mening, utan det är för att sätta upp så kallade trusts som internationella klienter vänder sig till Cook Islands. En trust (från det engelska ordet trust, förtroende) är ett juridiskt begrepp inom den anglosaxiska världen som saknar exakt motsvarighet i svensk rätt. Det närmsta vi kommer i Sverige är stiftelser, och då särskilt familjestiftelser. Till skillnad från en svensk stiftelse är dock en anglosaxisk trust inte en egen juridisk person.

På Cook Islands regleras trusts av Cook Islands International Trusts Act som är medvetet utformad för att göra det mycket svårt för borgenärer att få ta del av pengarna i trusten. Cook Islands omnämns därför ibland som ”den skuldsattes paradis” eftersom det är så svårt att få till ett domslut som gör att man får ersättning från en gäldenär som lagt sina tillgångar i en trust registrerad på Cook Islands. Det samma gäller för utländska rättsväsenden och myndigheter som av olika anledningar vill beslagta tillgångar som ligger i en Cook Islands trust – de möter många hinder på vägen jämfört med om tillgångarna till exempel befann sig på ett bankkonto i Sverige.

Måste tillgångarna befinna sig på Cook Islands?

Det finns inte något krav på att de tillgångar som ligger i en Cook Islands trust ska befinna sig på Cook Islands. Ett mycket vanligt upplägg är att en majoritet av det som trusten äger består av ett bolag (ett limited liability company registrerat på Cook Islands) som i sin tur kan öppna bankkonton, mäklarkonton, köpa fastigheter, och så vidare i olika domsagor världen över. Du kan utse dig själv till manager för bolaget och därigenom behålla mycket av kontrollen över tillgångarna trots att du inte längre är ägare till tillgångarna.

Utmätning och beslag av tillgångar

Som nämnts ovan är det svårt, dyrt och omständligt att försöka genomföra en utmätning av tillgångar som skyddas av en Cook Islands trust, och det är också svårt för myndigheter att beslagta tillgångarna.

En av de omständigheter som försvårar är att den rättsliga processen måste genomföras i Cook Islands och i enlighet med Cook Islands lagstiftning. Det går alltså inte att komma viftande med ett domslut från något annat land och använda det för att snabbt och enkelt få ut pengar ur en trust som skapats av någon man anser är skyldig en pengar. Historiskt sett har Cook Islands ytterst sällan vikt sig för utländska domslut, vilket skiljer Cook Island från till exempel British Virgin Islands, Cayman Islands och Schweiz.

Vidare har Cook Islands lagstiftning högt uppställda krav för den som vill försöka få till en utmätning ur en trust. Den sökande måste bland annat bevisa att din överföring till trusten gjorde att du hamnade på obestånd och att syftet med överföringen var att hindra sökanden från att få sina pengar. Sökanden måste bevisa att denne har rätt bortom allt rimligt tvivel, det vill säga samma nivå på bevisning som krävs i ett brottmål. Dessutom måste den rättsliga processen påbörjas inom ett år efter överföringen.

En sökande som förlorar sitt mål på Cook Islands kan beordras att betala motpartens rättegångskostnader. Rätten kan kräva att sökanden innan processen sätter igång ska lämna över en säkerhet för att säkerställa att motparten får sin ersättning om den sökande förlorar målet, och om den sökande vägrar ställa sådan säkerhet kan målet inte sätta igång.

För att ytterligare motverka att personer och företag lättvindigt inleder rättsprocesser har Cook Islands förbjudit så kallad contingency-fee litigation, det vill säga processer där det juridiska ombudet endast får betalt av sin uppdragsgivare om målet vinns. Contingency-fee litigation är väldigt vanlig i USA, men är alltså förbjuden i Cook Islands.

Cook Islands ekonomi

Turism är en viktig inkomstkälla för Cook Islands, liksom biståndspengar från huvudsakligen Nya Zeeland och Kina. För många familjer är dessutom pengar från familjemedlemmar som arbetar utomlands en viktig del av hushållsbudgeten.

Flera försök har gjorts för att diversifiera Cook Islands ekonomi, bland annat genom satsningar på jordbruk, gruvnäring och fiske. Resultaten har varit blandade. Cook Islands exporterar citrusfrukt och vissa andra tropiska frukter, samt pärlor, kläder och hantverk.

Inkomster från truster och arbetstillfällen skapade av trusterna står för ungefär 8% av landets ekonomi. Som jämförelse kan nämnas att detta är mer än vad hela fiskerinäringen står för. Cook Islands tar ut en särskild skatt på truster.