Liechtenstein

Grundläggande information om Liechtenstein

Furstendömet Liechtenstein (tyska: Fürstentum Liechtenstein) är en liten självständig nation som gränsar till Österrike och Schweiz. Det är en konstitutionell monarki som leds av Lichtensteins furste. Nuvarande furste är Hans-Adam II, som tillträde posten år 1989.

Liechtenstein är bara 160 kvadratkilometer stort och är därmed en av Europas mikrostater. År 2014 uppgick befolkningen till strax över 37 000 personer. Av dessa var ungefär en tredjedel födda utanför Liechtenstein, och utlandsfödda utgör två tredjedelar av arbetskraften i Liechtenstein. En majoritet av de utlandsfödda har någon variant av tyska som modersmål och kommer från Tyskland, Österrike eller Schweiz.

Liechtensteins officiella språk är tyska, men den variant av tyska som talas i Liechtenstein skiljer sig en hel del från standardtyskan och påminner mer schweizertyska och den österrikiska tyska som talas i Voralberg.

Liechtensteins huvudstad är Vaduz, medan den mest befolkade kommunen är Schaan.

Valuta

Liechtenstein har inte någon egen valuta utan har antagit schweizerfranc (CHF) som sin officiella valuta.

Offshore banking i Liechtenstein

Både OECD, IMF och Financial Secrecy Index anser att Liechtenstein är ett offshore financial centre. Redan på 1970-talet började Liechtenstein locka bolag med sina låga skatter, och numera är landet också en viktig aktör inom området offshore banking.

Att bilda bolag i Liechtenstein är enkelt och lagstiftningen är mycket företagsvänlig. Det finns fler registrerade bolag i Lichtenstein än vad det finns människor. Dessutom har Liechtenstein till skillnad från många andra länder fortfarande inte förbjudit utfärdandet av så kallade innehavaraktier (engelska: bearer shares) vilket är aktier vars ägare inte är registrerad och införd i bolagets aktiebok.

Banksekretess

Sedan år 2009 har Liechtenstein mjukat upp sin banksekretess något, men den är fortfarande strikt med europeiska mått mätt. Ett exempel på en förändringar som skett är att Liechtenstein inte längre tillåter så kallade nummerkonton, utan kräver att bankkonton ska vara kopplade till en ägare som inte bara identifieras med ett nummer. Lichtenstein har också förstärkt sitt regelverk för att motverka pengatvätt och gått med på att börja utbyta information med myndigheten HM Revenue & Customs i Storbritannien.

År 2009 tog OECD bort Liechtenstein från sin svarta lista över ”icke samarbetsvilliga” länder.

Skatter

Liechtenstein har inkomstskatt för både individer och företag, och tar dessutom ut förmögenhetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt i vissa situationer.

  • Den grundläggande skattesatsen på förmögenhet är 0,06% per år och den kombinerade totala är 0,89%.
  • Skatten på företagets vinst är 12,5%.
  • Den grundläggande statliga inkomstskatten för individer är 1,2 procent, men sedan tillkommer kommunalskatten. Den sammanlagda inkomstskatten blir därför nästan 18 procent. Vidare gäller en särskild löneskatt på 4,3 procent för anställda för att bekosta det sociala skyddsnätet i Liechtenstein, och för den som är egenanställd är löneskatten ännu högre – som högst 11 procent.
  • Hur hög gåvoskatten och arvsskatten är beror på relationen mellan de två parterna. Mellan makar och mellan förälder och barn är den vanligen 0,5% – 0,75%. För parter som inte är nära släkt kan skatten bli betydligt högre, upp till 18% i gåvoskatt och upp till 27% i arvsskatt. Arvsskatten är progressiv.

Stiftelser

Liechtenstein är ett populärt val för den som vill lägga pengar i en stiftelse i Europa. Det är vanligt att en stiftelse (tyska: Stiftugen) i Liechtenstein är registrerad i det juridiska ombudets namn istället för att vara registrerad på den som har lagt in pengarna i stiftelsen.

Liechtensteins ekonomi

Efter andra världskriget var Liechtensteins ekonomi riktigt dålig och furstefamiljen hankade sig fram genom att sälja av familjeklenoder. Situationen ändrade sig dock dramatiskt när Liechtenstein började få rykte om sig som ett bra land att bilda bolag i, och i slutet av 1970-talet blomstrade ekonomin i Liechtenstein. I dag åtnjuter invånarna i Liechtenstein en levnadsstandard som är en av världens högsta och fursten av Liechtenstein är en av världens rikaste monarker.

Finansbranschen i Vaduz är extremt viktig för Liechtensteins ekonomi, men turistnäringen i landet spelar också stor roll. Det finns även en tillverkningsindustrin i Liechtenstein och landet exporterar bland annat elektronik, textilier, precisionsinstrument, verktyg och apoteksvaror. Den största arbetsgivaren inom tillverkningsindustrin är Hilti som tillverkar verktyg.

Liechtenstein är mycket beroende av att kunna importera elektricitet, cirka 85% av landets behov av elektricitet måste importeras varje år eftersom den egna produktionen är så låg.

Liechtenstein är inte en del av den Europeiska Unionen (EU), men ingår sedan år 1995 i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Liechtenstein har också varit fullvärdig medlem av EFTA sedan 1991, och var innan dess medlem som en del av Schweiz.

Schweiz är en av de viktigaste handelspartnerna för Liechtenstein och de båda länderna har skapat en tullunion. Handeln underlättas också av de har samma valuta.