Offshore banking

Välkommen till Globecom.se.  Din guide till Offshore banking.  Vi hjälper dig att hitta rätt land för dig att öppna ett bankkonto eller företag i.

Offshore banking är ofta förknippat med kriminalitet och skatteflykt men det finns många lagliga skäl till att man kan vilja använda sig av offshore banking.  Faktum är att alla svenskar som har mer än en miljon på kontot bör överväga att placera en del av pengarna utomlands.  Detta ger dig extra säkerhet om något händer.  Om något händer med dina pengar i ett land så har du alltid pengar i ett annat.  Den svenska bankgarantin är bra men man skall inte lite på den till 100%. Särskilt inte när man har stora belopp. I en krissituation skulle det kunna hända att bankgarantin begränsas per person, inte per konto som nu är fallet.  Troligtvis kommer detta aldrig att hända. Men det är bra att planera för alla eventualiteter.

Andra anledningar till att man kan vilja använda en bank utomlands är att man inte vill att någon skall veta var man har alla pengar, att man vill minska administrationen i sitt bolag inför en internationell expansion och en rad andra anledningar.

Offshore banker kan också vara ett bra skydd om man funderar på att delta i ett joint venture där man känner att risken är hög och där man inte helt litar på de andra deltagarna.  Genom att använda offshore banker kan man begränsa sin risk till sin insats och skydda sig mot vidare kostnader som t.ex. kan uppstå vid genomlyssning av ett aktiebolag.

pröva daytrading

Bäst för skatteplaneringDet är framförallt som skatteparadis som Isle of Man lockar till sig utländsk kapital till sina banker. Exempel på skatter som inte förekommer på Isle of Man är förmögenhetsskatt, arvsskatt, stämpelskatt och skatt på kapitaltillväxt. Läs Mer

Bäst banksekretess

I skrivande stund är Samoa en av de jurisdiktioner där banksekretessen är som allra starkast. Samoa har fått ta emot många klagomål från andra länder just för sin ovillighet att samarbeta i frågor rörande bland annat pengatvätt och annan brottslighet. Läs Mer

Annons:

.

Bäst för att bilda bolag

Redan på 1970-talet började Liechtenstein locka bolag med sina låga skatter. Numera är landet också en viktig aktör inom området offshore banking. Att bilda bolag i Liechtenstein är enkelt och lagstiftningen är mycket företagsvänlig. Det finns fler registrerade bolag i Lichtenstein än vad det finns människor. Läs mer

Bäst för hedgefonder

När du hör begreppet offshore banking är Cayman Islands förmodligen en av de första destinationer som ploppar upp i hjärnan. Detta karibiska territorium har kommit att bli en symbol för offshore banking. Landet är också en viktig bas för hedge funds och bolag som ägnar sig åt verksamheter som återförsäkringar och ”strucutred finance and securitisation”. Läs Mer

Bäst för att undvika borgenärer

Cook Island är inte kända för sin offshore banking utan det är deras lagstiftning kring truster som lockar pengar till landet. Bankväsendet i Cook Islands är tämligen begränsat och de flesta fonder som är hemmahörandes i Cook Islands har inte sina tillgångar i någon lokal bank. Dessa truster gör det mycket svårt för borgenärer att kräva ut pengar. Läs Mer