Öppna bankkonto utomlands

Att öppna ett bankkonto utomlands kan vara en viktig del av planeringen för dig som har planer på att flytta, arbeta, studera eller spendera en längre tid i ett annat land. Processen och kraven varierar beroende på land och bank, och det är bra att göra en noggrann undersökning i förväg.

öppna bankkonto

Varför öppna bankkonto utomlands?

Arbete och studier

För dig som ska arbeta eller studera utomlands kan ett lokalt bankkonto vara nödvändigt för löneutbetalningar eller för att hantera vardagliga ekonomiska transaktioner.

Boende utomlands

Om du planerar att bo utomlands under en längre period kan ett lokalt bankkonto underlätta betalningar av räkningar, hyra och andra levnadskostnader.

Investeringar

För investerare kan ett bankkonto i ett annat land vara ett sätt att diversifiera och få tillgång till nya marknader.

Hur man går tillväga

Undersök regler och krav

Varje land har sina egna regler för att öppna bankkonto. Vissa länder kräver att du är bosatt och har någon form av uppehållstillstånd, medan andra tillåter även andra att öppna konto. Det är bra att i förväg undersöka vilka dokument som behövs så att man kan lämna in allt samtidigt.

Välj bank

Gör en jämförelse mellan olika banker och deras tjänster. Tänk på bland annat avgifter, möjligheten att använda internetbank och om banken har erfarenhet av att hantera internationella kunder.

Nödvändiga dokument

Identifiering

De flesta länder och banker kräver pass eller nationellt ID-kort som identifikationsbevis.

Adressbevis

Du kan behöva visa upp ett hyreskontrakt, räkningar eller annan post som bevisar din adress i landet. I vissa fall kan det krävas att du är korrekt registrerad hos någon viss myndighet i landet, till exempel Skattemyndigheten.

Ytterligare dokumentation

Beroende på bank och land kan du även behöva visa arbetskontrakt, visum, studieintyg eller andra dokument som stödjer syftet med din vistelse.

Öppna konto på distans

Digitala Banker

Vissa digitala banker och fintech-företag tillåter dig att öppna konto helt online, vilket kan vara ett alternativ om du inte kan eller vill besöka ett bankkontor personligen.

Traditionella banker

Hos traditionella banker kan det vara mer komplicerat att öppna konto på distans, men vissa erbjuder detta genom deras internationella avdelningar för utlänningar och utlandsboende.

Kundkännedom

Många länder har lagar som innebär att banker är skyldiga att uppfylla kraven för kundkännedom (Know Your Customer / KYC). Detta innebär att även om du uppfyller grundkravet för att öppna ett bankkonto kommer du också att behöva lämna ifrån dig olika typer av extra information som banken behöver för att uppfyllen lagens krav på att känna dig tillräckligt väl.

Syftet med den här typen av lagstiftning är vanligen att motverka penningtvätt, skattesmitning och finansiering av terrorism.

Exempel på information som banken kan kräva av dig:

  • Syftet med ditt bankkonto
  • Extra information som styrker din identitet.
  • Är du en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller en närstående till en sådan person?
  • Är du eller någon närstående föremål för sanktioner?

Slutsats

Att öppna ett bankkonto utomlands kräver förberedelse och förståelse för lokala regler och krav. Genom att noggrant planera och samla in nödvändig information kan processen bli smidigare, och du kan säkerställa att dina finansiella behov är täckta under din tid utomlands.